Lectures for Interested Students

Lectures for interested students will be in Turkish.

Sevgili öğrenciler,

15. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi kapsamında konularında uzman akademisyenler tarafından lisans ve lisansüstü öğrencileri için bir dizi lojistik ve tedarik zinciri yönetimi dersi de verilecektir.

Etkin bir lojistik ve tedarik zinciri yönetimi sistemi kurmanın temel bileşenleri ile ilgili verilecek olan bu derslerin her biri 45dk’dan oluşacaktır ve derslerin tümüne katılanlara da sertifika verilecektir.

Dersler

  • Depo Yönetimi – Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ
  • Taşımacılık Yönetimi – Prof.Dr. Umut TUZKAYA
  • Tedarik Zinciri 4.0 – Prof.Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN
  • Lojistik Yönetimininde İş Analitiği – Prof.Dr. Füsun ÜLENGİN
  • Tedarik Zincirinde Optimizasyon – Doç.Dr. Özgür KABAK
  • Satış ve Operasyon Planlama – Doç.Dr. Batuhan KOCAOĞLU

Depo Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetiminde Depolamanın Yeri ve Önemi, Depo Tasarımında Ürün ve Operasyon Türünün Önemi, Otomatik Depolama Sistemleri, Ekipman Seçimi, Sipariş Toplama Teknolojileri, Sipariş Toplama Algoritmaları, Depo Yönetiminde Kritik Başarı Etmenleri (KPI), Depo Tasarım Metodolojisi

Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ

1954 yılında Eskişehir’de doğdu. 1983 yılından 2006 yılına kadar İ.T.Ü Endüstri Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi, 2006-2010 yılları arası Okan Üniversitesinde Uluslararası Lojistik Bölüm Başkanı olarak çalıştı. Halen Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2001 yılında Lojistik Derneğinin (LODER) Kurucu Başkanlığını yaptı ve halen Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Ana Plan Stratejisi Projesinde Lojistik Grup Başkanlığı ve İstanbul Metropolitan Planlama Lojistik Grubunda danışmanlık yaptı.  Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını olup, birçok kuruluşta eğitim verdi ve danışmanlık yaptı. Halen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ulaşım ve Lojistik Alt Komisyonu üyesi ve İstanbul Lojistik Ana Planı eşkoordinatörüdür.


Taşımacılık Yönetimi

Taşımacılığın Önemi, Temel Kavramlar ve Lojistikteki Yeri / Taşımacılık İstatistikleri / Taşıma Modları / Karma Taşımacılık Modelleri / Taşıma Maliyetleri – Navlun Hesaplama / Taşıyıcı Araç, Ekipman ve Kaplar / Taşımacılık Ekonomisi / Taşımacılık Ağlarının Tasarımı ve Yönetimi / Uluslararası Güzergâhlar / Taşımacılıkta Kullanılan Gerekli Belgeler

Prof.Dr. Umut TUZKAYA

Prof. Dr. Umut Rıfat TUZKAYA, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 2007 yılında doktora eğitimini tamamlamış, 2010 yılında Doçent ve 2015 yılında Profesör unvanını almıştır. 2011 yılında Louisville Üniversitesi (Kentucky, ABD) bünyesindeki “Logistics and Distribution Institute”de misafir araştırmacı olarak acil durum lojistiği projesinde çalışmıştır. Taşımacılık yönetimi, lojistik yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, depo yönetimi, üretim yönetimi, kalite yönetimi ve tesis tasarımı konularında dersler vermiştir. Bu alanlarda çok sayıda ulusal ve uluslararası makale, bildiri ve kitap bölümleri gibi akademik çalışmaları mevcuttur. Lojistik master plan hazırlama, fizibilte etütleri, süreç analizi ve iyileştirme, stratejik planlama, sektörel analizler ve norm kadro oluşturma içerikli farklı projelerde çalışmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve Deniz Harp Okulu, endüstri mühendisliği ve lojistik yönetimi bölümlerinde lisans ve lisansüstü seviyelerde alanıyla ilgili dersler vermiştir. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Yöneylem Anabilim Dalı Başkanı ve LODER Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.


Tedarik Zinciri 4.0

Endüstri 4.0 Kavramı ve Özellikleri; Endüstri 4.0’ın Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimine etkileri; Tedarik Zinciri 4.0 Kavramı ve Özellikleri; Tedarik Zinciri 4.0 Teknolojileri; Tedarik Zinciri 4.0 İş Trendleri; Tedarik Zinciri 4.0 Uygulamaları

Prof.Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN

Gülçin Büyüközkan, Galatasaray Üniversitesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü tamamladı. Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans derecelerini Fransa’da ENSGI’den (Ecole Nationale Superieure de Génie Industriel) 1996 yılında ve Boğaziçi Üniversitesi’nden 1997 yılında aldı. YÖK Bursu ile Avrupa Birliği Doktora Programı çerçevesinde Fransa’da INPG (Institut National Polytechnique de Grenoble)’de hazırladığı doktora tezini 1999 yılında tamamladı. 2000 yılında Yardımcı Doçent, 2004 yılında Doçent, 2009 yılında Profesör unvanlarını aldı. Endüstri mühendisliği, lojistik ve tedarik zinciri alanlarında çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi, bildirileri ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Lojistik Derneği (LODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Prof. Büyüközkan, 2000 yılından beri stratejik yönetim, lojistik ve tedarik zinciri başta olmak üzere değişik konularda endüstriyel eğitimler ile sistem kurma ve/veya iyileştirme odaklı stratejik danışmanlık hizmetleri vermekte, endüstriyel projeler gerçekleştirmektedir. TÜSİAD Dış Ticaret ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri çalışma grupları üyesidir.


Lojistik Yönetimininde İş Analitiği

Prof.Dr. Füsun ÜLENGİN

Tedarik Zincirinde Optimizasyon

Bu derste tedarik zinciri ve eniyileme (optimizasyonla) ilgili temel bilgiler verildikten sonra eniyilemenin kullanıldığı tedarik zinciri yönetimi konularına değinilecektir. Stok yönetimi, taşımacılık, tesis yeri seçimi ve müşteri hizmet düzeyi konularındaki eniyileme uygulamaları verilecektir. Ayrıca bu konulardaki güncel uygulamalardan bahsedilerek eğilimler üzerinde durulacaktır.

Doç.Dr. Özgür KABAK

Özgür Kabak İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Doçent olarak çalışmaktadır. Yüksek lisans ve doktorasını aynı bölümde yaptıktan sonra 2009 yılında Belçika Nükleer Araştırma Merkezi’nde doktora üstü çalışmalar yapmıştır. Dr. Kabak’ın European Journal of Operations Research, Transport Policy, Knowledge-based Systems, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, and Socio-Economic Planning Sciences gibi indisli dergilerde basılmış 20’den fazla makalesi vardır. Lisans ve lisan üstü düzeyde Yöneylem Araştırması, Grup Karar Verme, Lojistik Yönetimi ve Karar Verme dersleri vermektedir. Güncel çalışma alanları karmaşık sistemlerinin modellenmesi ve grup karar verme üzerinedir.


Satış ve Operasyon Planlama

Satış ve Operasyon Plânlama (S&OP) Kavramı: Tanımlar, Sorunlar, Faydalar / Ürün Ailesi ile Çalışmak / Geleneksel Planlama, MRPII ve S&OP / S&OP Tablo Yapısı ve Mantığı / Aylık S&OP Süreci ve Adımları: 5 Temel Faaliyet / S&OP’nin Önündeki Zorluklar ve Tehditler / Teknoloji: Yazılım Desteği

Doç.Dr. Batuhan KOCAOĞLU

Doç.Dr. Batuhan KOCAOĞLU lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi,  Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. 2 yıl araştırma görevlisi olarak görev aldıktan sonra özel sektörde lojistik danışmanlığı, üretim planlama müdürlüğü, ERP proje yöneticiliği, danışmanlığı ve yazılım seçimi, raporlama ihtiyaçları analizi, Kosgeb Kobi projeleri hazırlanması gibi alanlar toplamında 15 yıl çalışmıştır. Firmalara ERP, MRP, SCM, S&OP, üretim planlama konularında çok sayıda kurumsal eğitim vermiş ve analiz & uyarlama çalışmaları yapmıştır. Polonya Poznan Ekonomi, Maltepe, Okan Üniversitelerinde lisans, yüksek lisans, doktora dersleri vermiştir (Üretim ve Envanter Yönetimi, ERP, Yönetim & Lojistik Bilişim Sistemleri, Tedarik Zinciri Tasarımı dersleri). Halen Piri Reis Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Advertisements